KTO MOŻE BYĆ OBJĘTY OPIEKĄ HOSPICJUM DOMOWEGO?

Opieką hospicjum domowego mogą być objęci pacjenci z następującymi schorzeniami w okresie terminalnym:

kod ICD-10 Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
C00-D48 nowotwory
J96 niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
I42-I43 kardiomiopatie
G09 następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13 układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
B20-B24 choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
L89 owrzodzenie odleżynowe

NA CZYM POLEGA DOMOWA OPIEKA HOSPICYJNA?

Jeśli pacjent chce być do końca swojego życia w domu a jego rodzina potrafi zapewnić mu taką opiekę są wtedy wskazania do objęcia domową opieką hospicyjną.

Domową opieką hospicyjną objęty jest nie tylko chory, ale także jego najbliżsi. Ważny jest przede wszystkim pacjent, jego potrzeby i uczucia,  ważna jest także jego rodzina, opiekunowie.

Hospicjum domowe  wspiera członków rodziny lub opiekunów w opiece nad chorym.

Hospicjum domowe to zespół pracowników składający się z lekarza, pielęgniarki, oraz psychologa i fizjoterapeuty. Lekarz przyjeżdża dwa razy w miesiącu, pielęgniarka dwa razy w tygodniu  do domu chorego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dogodnego dla chorego lub jego opiekunów terminie. Fizjoterapeuta i psycholog wspierają chorego a psycholog dodatkowo jego rodzinę lub opiekunów. Działają na zlecenie lekarza.

Lekarz  ocenia stan chorego i jego potrzeby, oraz potrzeby i możliwości jego najbliższego otoczenia,  ustala odpowiednie leczenie, utrzymuje telefoniczny kontakt z pacjentem i/lub jego opiekunami.

Pielęgniarka ocenia stan chorego i jego potrzeby, realizuje zalecenia lekarza, wykonuje zastrzyki i  podłącza wlewy kroplowe, jeśli jest taka potrzeba, zmienia opatrunki, pomaga przy czynnościach higienicznych, utrzymuje telefoniczny kontakt z pacjentem i/lub jego opiekunami.

Psycholog wspiera opieką chorego i/lub jego opiekunów.

Fizjoterapeuta otacza pacjenta opieką na zlecenie lekarza,  prowadząc rehabilitację np. po patologicznym złamaniu.

Hospicjum domowe zapewnia bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego: kul, chodzików, koncentratorów tlenu, ssaków elektrycznych, pomp infuzyjnych oraz nebulizatorów ( inhalatorów ).

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZOSTAĆ OBJĘTYM OPIEKĄ HOSPICJUM DOMOWEGO?

Aby pacjent znalazł się pod opieką hospicjum domowego powinien otrzymać skierowanie od lekarza rodzinnego lub onkologa lub lekarza innej specjalizacji, który dotąd leczył chorobę podstawową chorego. Skierowanie powinno być wypisane na  druku do poradni specjalistycznej z dopiskiem hospicjum domowe.

Następnie należy zadzwonić pod numer telefonu: 728 542 774  lub 608 621 940.  Zgłoszenie zostanie przyjęte.