Co to jest opieka paliatywna?

Opieka paliatywna to całościowa (holistyczna) opieka nad chorym i jego rodziną w okresie terminalnym choroby pacjenta. Opieka ta obejmuje sferę fizyczną, psychiczną, socjalną i duchową.

Okres terminalny choroby to czas, kiedy zakończone zostało leczenie przyczynowe, czyli wyczerpane zostały możliwości  leczenia choroby i pozostaje  jedynie zwalczanie przykrych  objawów jej towarzyszących. Dolegliwości towarzyszące chorobie postępują i prowadzą do nieodwracalnego pogorszenia stanu ogólnego i sprawności ruchowej chorego, co uniemożliwia zwykle wychodzenie z domu.

Chorym można się opiekować w jego domu lub w ramach oddziału paliatywnego.

Słowo „paliatywny” wywodzi się z języka łacińskiego, „ paliatus”  oznacza okryty płaszczem,  czyli ochronę, w tym znaczeniu przed postępującym cierpieniem, natomiast hospicjum wywodzi się z łacińskiego słowa „ hospes” gość, przybysz, goszczenie kogoś.